بررسی شعر نو و التهابات درونی شاعر 30,000 ریال

بررسی شعر نو و التهابات درونی شاعر

در این مقاله نشان داده می شود که شعرنو می تواند حامل تبلور التهابات درونی شاعر، واکنش او به نیاز سنت مرثیه باشد.  همچنین پذیرش آن از طرف خواننده می تواند بیانگر روحیات افراد با اختلالات روحی [...]

مشاهده و خرید