بررسی عايقبندی و پوشش ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی 199,900 ریال

بررسی عايقبندی و پوشش ساختمان و بهینه‌سازی مصرف سوخت و حاملهای انرژی

فهرست مطالب   عنوان      صفحه بخش اول                  دستورالعمل و ضوابط كلی تاسیسات عایق بندی ساختمان            2 مقدمه     2 دستوالعمل و ضوابط كلی        2 ضوابط و دستوالعمل خاص [...]

مشاهده و خرید