دانلود تحقیق رایگان بررسی کاربرد های گیاه ریواس ها پونتيكوم و ويژگيها و مشخصات فيزيكي رایگان

دانلود تحقیق رایگان بررسی کاربرد های گیاه ریواس ها پونتيكوم و ويژگيها و مشخصات فيزيكي

زيستگاهها و محلهاي احتمالي: بسترهاي كشت شده، پوشش زمين كاربردهاي خوراكي: گلها؛ ساقه ساقه برگ، پخته يا خام، طعم ترش، به عنوان جانشين ميوه اي دركيكهاي ميوه اي به كارمي روند. گل جوان كيسه دار است، [...]

مشاهده و خرید