دانلود پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و جنسهای تیره میخک در ایران 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی گیاه شناسی و جنسهای تیره میخک در ایران

جنس دیافانوپترا گیاهان نیمه چوبی ، کوتاه با شاخههای سفید عاجی ، بند بندی در ناحیه بندها بسیار ضخیم ، دارای برگهای متقابل ، خطی و در انتها مدور. کاسه گل در قاعده برآمده و لولهای و در انتها فشرده ، [...]

مشاهده و خرید