دانلود پاورپوینت بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران

دانلود پاورپوینت بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران پاورپوینت بيمارستان دوستدار مادر و نقش آن در توانبخشی مادران   آپدیت دی ماه 1399 اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده نمونه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت بررسی فرآیندهای گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت بررسی فرآیندهای گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی

دانلود پاورپوینت بررسی فرآیندهای گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی پاورپوینت بررسی فرآیندهای گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پاورپوینت های آماده ، پروژه [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت اطلاعات دارویی مورد نیاز پرستاران در بیمارستان ویژه دارو های جعبه ارژانس 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت اطلاعات دارویی مورد نیاز پرستاران در بیمارستان ویژه دارو های جعبه ارژانس

دانلود پاورپوینت اطلاعات دارویی مورد نیاز پرستاران در بیمارستان ویژه دارو های جعبه ارژانس پاورپوینت اطلاعات دارویی مورد نیاز پرستاران در بیمارستان ویژه دارو های جعبه ارژانس اس پی دی فایل تنها [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه مالی حسابداری بیمارستان هزینه یابی بر مبنای فعالیت 289,900 ریال

دانلود پروژه مالی حسابداری بیمارستان هزینه یابی بر مبنای فعالیت

دانلود پروژه مالی حسابداری بیمارستان هزینه یابی بر مبنای فعالیت پروژه مالی حسابداری بیمارستان هزینه یابی بر مبنای فعالیت اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی معتبر و ارزشمند در ایران این [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی 99,000 ریال

دانلود تحقیق بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی

بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق بیمار و ارائه راهکارهای مدیریتی     14 پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی پرسنل بیمارستان های دولتی و خصوصی اردبیل از حقوق [...]

مشاهده و خرید