دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی 169,000 ریال

دانلود پروژه پایانی بررسی تاثیر سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی سبک های دلبستگی بر کاهش علائم افسردگی است جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم نظامی قوچان در سال تحصیلی 96-95 می باشد که تعداد آنها [...]

مشاهده و خرید