دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاثیرات و عملکرد عناصر منگنز و کروم در بدن 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاثیرات و عملکرد عناصر منگنز و کروم در بدن

ü       جذب منگنز در سراسر روده باریک جذب می شود. آهن و کبالت با منگنز برای جایگاه های اتصال معمول برای جذب رقابت می کنند . مردان کمتر از زنان منگنز جذب می کنند. در زنان جوان ، آهن هم اثری روی [...]

مشاهده و خرید