دانلود تحقیق بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی 199,900 ریال

دانلود تحقیق بررسی اجزا و مراحل بتن ریزی در ساختمان های بتنی

قسمت دوم: ستون قالب بندي      بتن ريزي      قالب برداري ستونها: اگر ارتفاع ستون زياد باشد بهتر است بوسيله قيف و لوله سطح شيبدار ايجاد نموده و بتون را به ته قالب هدايت كرد. و بتدريج كه قالب را پر [...]

مشاهده و خرید