دانلود تحقیق مباني سيستمهاي راهگاهي و تغذيه گذاري در ریخته گری چدن ها 44,000 ریال

دانلود تحقیق مباني سيستمهاي راهگاهي و تغذيه گذاري در ریخته گری چدن ها

فهرست مقدمه فشار و سرعت در راهگاههاي فرعي محاسبات سيستم‌هاي راهگاهي اجزا سيستم راهگاهي راهگاه باريز راهگاه اصلي مراحل طراحي يك سيستم راهگاهي فشاري سيستم راهگاهي با سطح جدايش عمودي روش راهگاه [...]

مشاهده و خرید