دانلود استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر و روش های افزایش راندمان بويلر 100,000 ریال

دانلود استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر و روش های افزایش راندمان بويلر

 فصل اول: استاندارد PTC 4.1 تست كارآيي بويلر فهرست مطالب مقدمه5 هدف و حوزه ديد10 علائم و تعاريف آنها27 اصول راهنما39 محاسبه راندمان توسط روش ورودي – خروجي62 محاسبه راندمان به كمك روش تلفات [...]

مشاهده و خرید