دانلود تحقیق آماده بررسی سیستم های خنک سازی توربین گازی توربين بهينه سازي شده, سان ديگو, كاليفرنيا 132,000 ریال

دانلود تحقیق آماده بررسی سیستم های خنک سازی توربین گازی توربين بهينه سازي شده, سان ديگو, كاليفرنيا

مقدمه….1 خنك سازي توربين بعنوان يك تكنولوژي كليدي براي بهینه سازی  موتورهاي توربين گازي….7 چالش هاي خنك سازي براي دماهاي پيوسته درحال افزايش گاز ونسبت فشاركمپرسور8 تكنيك هاي خنك سازي [...]

مشاهده و خرید