دانلود گزارش کارآموزی دادگستری شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی 269,900 ریال

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی

گزارش کارآموزی  شرب خمر و نگهداری مشروبات الکلی به گزارش ضابطین (نیروهای بسیج) در تاریخ 19/4/85 بعد از ظهر دریک مغازه خواربارفروشی واقع در خیابان سیدی تعداد 10 بسته پلاستیکی مشروب و2 عدد شیشه 5/1 [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری لواط 199,900 ریال

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری لواط

 لواط خلاصه متن اعتراضیه : احتراما به استحضار می رساند به اینجانب سید محمد .ح ساکن کاشمر – عطف به پرونده کلاسه 1159/85/01 به تحمل یکصد ضربه شلاق به عنوان حد تفحیذ محکوم گردیده ام و که نسبت به رای [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل 199,900 ریال

دانلود تحقیق ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل

ديوان بين المللی دادگستری و حق جبران خسارات بزهديدگان ناشی از ديوار حائل اسرائيل جمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاريخ 8 دسامبر 2003، براساس ماده 96 منشور، طی قطعنامه ای خواستار صدور رأی مشورتی از [...]

مشاهده و خرید
دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی 269,900 ریال

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری – اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی

اثبات وقوع عقد بیع و محکومیت خوانده به خسارات قانونی حسب محتویات پرونده بدین قرار می باشد که خواهان طی درخواست خود علیه خوانده اظهار می دارد که به موجب مبایعه نامه شماره 14000 -1381 سه دانگ مشاع [...]

مشاهده و خرید