دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ابعاد مختلف معماری منظر – مناظر باستانی – همراه با نمونه موردی معماري منظر مجموعه طبيعي تاريخي گنجنامه 79,000 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ابعاد مختلف معماری منظر – مناظر باستانی – همراه با نمونه موردی معماري منظر مجموعه طبيعي تاريخي گنجنامه

فصل اول: مطالعات بستر طرح 1     1      ويژگي هاي طبيعي همدان 1     2      ويژگي هاي تاریخی همدان 1     3      ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي 1     4      جاذبه هاي گردشگري منطقه فصل دوم : مطالعات [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ابعاد مختلف صنعت مسافرت و جهانگردي 79,000 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ابعاد مختلف صنعت مسافرت و جهانگردي

آثار زيست محيطي آثار زيست محيطي طرح. تهية جدول ارزيابي آثار زيست محيطي. تعهد به رعايت همة مقررات برنامه ريزي فيزيكي . بررسي مفاهيم معماري، طراحي و مهندسي. نقش طرح در كيفيت كلي محيط زيست. آثار [...]

مشاهده و خرید