دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ارتباط و تاثیر هوش هيجاني بر كارآفريني 55,000 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ارتباط و تاثیر هوش هيجاني بر كارآفريني

مولفه هاي هوش هيجاني 1  خود آگاهي هيجاني توانايي درك و ارزيابي صحيح و مطلوب خود درك احساسات حتي از ترس، قدرت است دو سيكات ترجمه نورافروز،1375 ، ص 11. وقتي با احساسات خود آشنا هستم از ابعاد مختلف [...]

مشاهده و خرید
دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ارتباط میان هوش هيجاني و سلامت عمومي در جامعه 42,000 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی ارتباط میان هوش هيجاني و سلامت عمومي در جامعه

فهرست: هوش هیجانی را بشناسیم چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟ مولفه هاي هوش هيجاني سنجشي براي هوش هيجاني هوش هيجاني IE هوش هيجاني خود را بيازماييد اهميت اندازه گيري هوش هيجاني تعريف و [...]

مشاهده و خرید