دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی اهميت مسئله زبان خصوصي و رابطه آن با نظريه معني 42,000 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی بررسی اهميت مسئله زبان خصوصي و رابطه آن با نظريه معني

 مسئله زبان خصوصي يكي از مهمترين مباحث پژوهشهاي فلسفي است كه درباب آن نظريات مختلفي مطرح گرديده است. اكثر مفسران معتقدند كه ايدة عدم امكان « زبان خصوصي» محصول نظريه جديد ويتگنشتاين در باب معني و [...]

مشاهده و خرید