دانلود تحقیق و پروژه پایانی جامع در مورد الگوریتم ژنتیک: بررسی استراتژی ها و عملگرهاي الگوريتم ژنتيك 199,900 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی جامع در مورد الگوریتم ژنتیک: بررسی استراتژی ها و عملگرهاي الگوريتم ژنتيك

مكانيزم الگوريتم ژنتيك :الگوريتم ژنتيك به عنوان يك الگوريتم محاسباتيِ بهينه‌سازي با در نظر گرفتن مجموعه‌اي از نقاط فضاي جواب در هر تكرار محاسباتي به نحو مؤثري نواحي مختلف فضاي جواب را جستجو [...]

مشاهده و خرید