دانلود تحقیق و پروژه پایانی شروط ضمن عقد شروط باطل مفسد و غیر مفسد عقد و شروط صحيحه 269,900 ریال

دانلود تحقیق و پروژه پایانی شروط ضمن عقد شروط باطل مفسد و غیر مفسد عقد و شروط صحيحه

فهرست مطالب مقدمه فصل اول: تعاريف مبحث اول : تعريف شرط مبحث دوم: تعريف شرط ضمن عقد مبحث سوم: شرط ضمني مبحث چهارم: رابطه شرط با عقد مبحث پنجم: التزام به انجام شرط مبحث ششم: شرايط صحت ضمن عقد فصل [...]

مشاهده و خرید