دانلود تحقیق بررسی جامع اصل قاعده قبح عقاب بلابيان در حقوق جزاي اسلامي 79,000 ریال

دانلود تحقیق بررسی جامع اصل قاعده قبح عقاب بلابيان در حقوق جزاي اسلامي

مقدمه در حقوق جزاي اسلامي اصول بسيار مهمي ديده ميشود كه نه تنها در آن ايام بلكه در شرايط فعلي هم اهميت خود را حفظ نموده اند. يكي از اين اصول بسيار مهم و در رأس آن و به تعبيري يكي از اصول مسلم [...]

مشاهده و خرید