دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع علف هاي هرز مزارع گندم 42,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع علف هاي هرز مزارع گندم

تقسیم بندی ساقه از روی محیط زندگی              ساقه گیاهان دولپهای علفی              ساقه گیاهان تک لپهای              ساقههای تغییر شکل یافته              ساقههای هوایی خزنده              [...]

مشاهده و خرید