دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع فلومتر ها و روش های اندازه گيری جريان (مايعات) 79,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی انواع فلومتر ها و روش های اندازه گيری جريان (مايعات)

اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….) عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،…) واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min [...]

مشاهده و خرید