دانلود تحقیق كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو با استفاده از نظريه ي كنترل نظارتي سيست مهاي گسسته پيشامد 15,000 ریال

دانلود تحقیق كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو با استفاده از نظريه ي كنترل نظارتي سيست مهاي گسسته پيشامد

كنترل هماهنگ ترانسفورماتور مجهز به تپ-چنجر و جبرانگر استاتيكي توان راكتيو با استفاده از نظريه ي كنترل نظارتي سيست مهاي گسسته پيشامد چكيده: 1 Under-Load Tap-Changer 2 Static Var Compensator در اين [...]

مشاهده و خرید