دانلود مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری با ترجمه – The Use of Customer Portfolio Theory 49,000 ریال

دانلود مقاله کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری با ترجمه – The Use of Customer Portfolio Theory

کاربرد تئوری سبد سرمایه گذاری مشتری 13 صفحه لاتین – 21 صفحه فارسی فهرست مطالب معرفي  1 تحليل سبد  سرمايه گذاري مشتري . 2 قابليت سوددهي مشتريان به عنوان مبنايي براي طرح سرمايه گذاري . 6 [...]

مشاهده و خرید