دانلود تحقیق بررسی انواع قارچهای صدفی و شرایط کاشت و داشت و پرورش قارچهای صدفی 269,900 ریال

دانلود تحقیق بررسی انواع قارچهای صدفی و شرایط کاشت و داشت و پرورش قارچهای صدفی

تاریخچه کشت و استفاده از قارچهای خوراکی در ایران و جهان            1 آشنایی با تقسیم بندی قارچ    5 قارچها به سه گروه تقسیم می شوند       5 1          قارچهای خوراکی  2    قارچهای دارویی 3   [...]

مشاهده و خرید