79,000 ریال

دانلود پاورپوینت اموزش و بهسازی منابع انسانی در کشور المان

دانلود پاورپوینت اموزش و بهسازی منابع انسانی در کشور المان پاورپوینت اموزش و بهسازی منابع انسانی در کشور المان اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در [...]

مشاهده و خرید
دانلود پاورپوینت نقش ناظران و راهنمایان آموزشی در مجتمع های آموزشی 49,000 ریال

دانلود پاورپوینت نقش ناظران و راهنمایان آموزشی در مجتمع های آموزشی

دانلود پاورپوینت نقش ناظران و راهنمایان آموزشی در مجتمع های آموزشی پاورپوینت نقش ناظران و راهنمایان آموزشی در مجتمع های آموزشی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی معتبر و ارزشمند در [...]

مشاهده و خرید