دانلود تحقیق آماده یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی 13,000 ریال

دانلود تحقیق آماده یک سیستم موازی (همسو) برای تکنولوژی نوری بر مبنای الگوریتم PSO موتاسیون موازی

چکیده تکنولوژی نوری تطابقیبدون حسگر جبهه موج احتیاج بسیار زیادی برای پردازش هسته (Seed) نسبت به قبل دارد. برای بهبود راندمان بهینه سازی انبوه ذرات (PSO)، این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی انبوه [...]

مشاهده و خرید