دانلود تحقیق بررسی معمارى و هنر اسلامى از نظر معنوى و صورى 23,000 ریال

دانلود تحقیق بررسی معمارى و هنر اسلامى از نظر معنوى و صورى

مقدمه در نگاهى به معمارى و هنر اسلامى دو وجهه نظر معنوى و صورى  درآراءمستشرقينى چون‏«بوركهارت‏»و«كربن‏»از يكسو و«آرنولد»و«گدار»از سوى ديگرظهورى كامل دارد. بوركهارت و كربن و اتينگهاوسن چنان به هنر [...]

مشاهده و خرید