دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و انواع سبکهاي مديریت و برنامه ریزی در روابط عمومی 79,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و انواع سبکهاي مديریت و برنامه ریزی در روابط عمومی

Ò      نظريه تبليغات يا مطبوعاتي در روابط عمومي( يکسويه – دروغ ) Ò      نظريه اطلاع رساني يا اطلاع عمومي( يکسويه  حقيقت ) Ò      نظريه الگوي دو سويه نا همسنگ ( سازمان محور) Ò      نظريه الگوي [...]

مشاهده و خرید