دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ساختار حمام های سنتی ایران 22,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی تاریخچه و ساختار حمام های سنتی ایران

خصوصیات عملکردی حمام ها از آنجایی که استحمام شامل مراحل مختلفی است لذا حمام های سنتی ایران دارای فضاهایی با عملکردهای متفاوت بوده اند _فضای نیمه گرم ونیمه مرطوب _فضای گرم و مرطوب _فضای بسیار گرم [...]

مشاهده و خرید