پروژه پایانی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی 399,900 ریال

پروژه پایانی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی

دانلود پروژه پایانی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی  پروژه پایانی تصفیه فاضلاب صنایع غذایی اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی کارخانه شیر ساورز باشت 599,900 ریال

پروژه پایانی کارخانه شیر ساورز باشت

دانلود پروژه پایانی کارخانه شیر ساورز باشت  پروژه پایانی کارخانه شیر ساورز باشت اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی 269,900 ریال

پروژه پایانی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی

دانلود پروژه پایانی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی  پروژه پایانی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئين کار بهداشتی اس [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی فرآیند تولید گلاب 499,900 ریال

پروژه پایانی فرآیند تولید گلاب

دانلود پروژه پایانی فرآیند تولید گلاب  پروژه پایانی فرآیند تولید گلاب اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بهره برداری از دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري 499,900 ریال

پروژه پایانی بهره برداری از دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري

دانلود پروژه پایانی بهره برداری از دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري  پروژه پایانی بهره برداری از دوغ كره در تهيه نوشيدنيهاي تخميري اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی تولید شیر و لبنیات 699,900 ریال

پروژه پایانی تولید شیر و لبنیات

دانلود پروژه پایانی تولید شیر و لبنیات  پروژه پایانی تولید شیر و لبنیات اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه پایانی محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه، محصولات غذايي رب گوجه فرنگی جام شهد توس و كمپوت گيلاس شهد سازان 499,900 ریال

دانلود پروژه پایانی محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه، محصولات غذايي رب گوجه فرنگی جام شهد توس و كمپوت گيلاس شهد سازان

دانلود پروژه پایانی محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه، محصولات غذايي رب گوجه فرنگی جام شهد توس و كمپوت گيلاس شهد سازان پروژه پایانی محصولات لبني شير پاستوريزه پگاه، محصولات غذايي رب گوجه فرنگی جام [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه پایانی بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف  در سطح شهر تهران 979,900 ریال

دانلود پروژه پایانی بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران

دانلود پروژه پایانی بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران پروژه پایانی بررسي آلودگي باكتريايي بستني هاي مختلف در سطح شهر تهران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی آشنائي با خطوط توليد شير پاستوريزه وتوانايي توليد شير استريل وپاستوريزه 699,900 ریال

پروژه پایانی آشنائي با خطوط توليد شير پاستوريزه وتوانايي توليد شير استريل وپاستوريزه

دانلود پروژه پایانی آشنائي با خطوط توليد شير پاستوريزه وتوانايي توليد شير استريل وپاستوريزه  پروژه پایانی آشنائي با خطوط توليد شير پاستوريزه وتوانايي توليد شير استريل وپاستوريزه اس پی دی فایل [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی هيدروژناسيون روغن نباتي (كارخانه كشت و صنعت شمال) 599,900 ریال

پروژه پایانی هيدروژناسيون روغن نباتي (كارخانه كشت و صنعت شمال)

دانلود پروژه پایانی هيدروژناسيون روغن نباتي (كارخانه كشت و صنعت شمال)  پروژه پایانی هيدروژناسيون روغن نباتي (كارخانه كشت و صنعت شمال) اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي 499,900 ریال

پروژه پایانی كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي

دانلود پروژه پایانی كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي  پروژه پایانی پروژه پایانی كاربرد استخراج با سيال فوق بحراني در صنايع غذايي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و [...]

مشاهده و خرید