پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) 499,900 ریال

پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

دانلود پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)  پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی آموزش الکترونیکی  و کاربرد آن در مهندسی معدن 899,900 ریال

پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن

دانلود پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن  پروژه پایانی آموزش الکترونیکی و کاربرد آن در مهندسی معدن اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی كاني شناسي 899,900 ریال

پروژه پایانی كاني شناسي

دانلود پروژه پایانی كاني شناسي  پروژه پایانی كاني شناسي اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) 499,900 ریال

پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

دانلود پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)  پروژه پایانی بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني 1,199,000 ریال

پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني

دانلود پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني  پروژه پایانی بررسي پتانسيل هاي موجود در استان اردبيل براي توليد سيمان پوزولاني اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار 499,900 ریال

پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار

دانلود پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار  پروژه پایانی امكان فرآوري كانسارهاي واناديوم و تنگستن دار اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر [...]

مشاهده و خرید
699,900 ریال

پروژه پایانی ايمني در معادن زغالسنگ

 دانلود پروژه پایانی ايمني در معادن زغال سنگ پروژه پایانی ايمني در معادن زغال سنگ اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور 979,900 ریال

پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور

 دانلود پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و بلوچستان و مقايسه آن در سطح كشور پروژه پایانی بررسي كانسارها و منابع معدني سنگهاي ساختماني در استان سيستان و [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ 979,900 ریال

پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ

دانلود پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ  پروژه پایانی بررسي مقايسه اي فراوري كانسار هاي كروميت دار با روشهاي ثقلي و فلوتاسيون و ليچينگ [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی حفاری 799,900 ریال

پروژه پایانی حفاری

دانلود پروژه پایانی حفاری  پروژه پایانی حفاری اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین برابر بفروش [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی معدن آهك چمبودك 979,900 ریال

پروژه پایانی معدن آهك چمبودك

دانلود پروژه پایانی معدن آهك چمبودك  پروژه پایانی معدن آهك چمبودك اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران 499,900 ریال

پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران

دانلود پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران  پروژه پایانی بررسي و مطالعه بازيافت باطله های قدیمی معدن آهنگران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد) 499,900 ریال

پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)

دانلود پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد)  پروژه پایانی بررسي پتانسيل معدني استان تهران (بررسي موردي امام زاده هاشم و مبارك آباد) اس پی دی فایل [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك 899,900 ریال

پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك

دانلود پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك  پروژه پایانی فلوتاسيون فلورين با استفاده از كلكتورهاي آنيونيك اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند 269,900 ریال

پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند

دانلود پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند  پروژه پایانی رفتار سنگ (مكانيك سنگ) درمعدن سنگ تزئيني بيرجند اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني 599,900 ریال

پروژه پایانی معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني

دانلود پروژه پایانی معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني  پروژه پایانی معرفي و بررسي عوامل موثر در ميزان نفوذ آبهاي زيرزميني به داخل تونلهاي معدني اس پی دی [...]

مشاهده و خرید