دانلود پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول) 249,900 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی معماری و بنای کاخ آپادانا شوش (داریوش اول)

آپادانا واژه ی فارسی وبه معنای تالارستوندارمی باشد با توجه به تالارستوندارکاخ (تالاربارعام) واز آنجا که به عنوان اولین تالارستوندارایران شناسایی وحفاری شده است تمام مجموعه کاخ به این نام نامیده [...]

مشاهده و خرید