پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 79,000 ریال

پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

دانلود پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا پروژه پایانی بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا اس پی دی فایل تنها ارائه [...]

مشاهده و خرید