دانلود پایان نامه  بررسی اثر هپاتوپروتکتیو فراکشن های مختلف میوه انار بر سلول های HepG2 79,000 ریال

دانلود پایان نامه بررسی اثر هپاتوپروتکتیو فراکشن های مختلف میوه انار بر سلول های HepG2

بررسی اثر هپاتوپروتکتیو فراکشن های مختلف میوه انار بر سلول های HepG2 فصل اول: مقدمه -هدف و انگیزه 1ـ1ـ كبد 1ـ1ـ1ـ آناتومي. 2ـ1ـ1ـ بافت شناسي 3ـ1ـ1ـ فيزيولوژي و كاركردکبد 4ـ1ـ1ـ بيماري‌هاي كبد [...]

مشاهده و خرید