دانلود پاورپوینت آماده بررسی روش های كنترل نشت در سدهاي خاكيSeepage Control in Earth Dams 56,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی روش های كنترل نشت در سدهاي خاكيSeepage Control in Earth Dams

1  كليات مربوط به سدهاي خاكي 2  مطالعات ژنوتكنيك ساختگاه سد 3  طراحي بدنه سد 4  اجراي سدهاي خاكي 5  اندركنش آب و خاك در سدهاي خاكي 6  كنترل نشت در سدهاي خاكي 7  سدهاي سنگي 8  ملاحظات زلزله در [...]

مشاهده و خرید