بررسی کنترل بیولوژیک انواع آفات گیاهان بررسی جامع کنترل بیولوژیک آفات 269,900 ریال

بررسی کنترل بیولوژیک انواع آفات گیاهان بررسی جامع کنترل بیولوژیک آفات

انسان در عصر حاضر با مسائل زيادي در ارتباط با تلفات محصولات كشاورزي رو به رو است. خشكسالي، تنش حرارتي و شرايط نامناسب انبارداري مي‌توانند از جمله عومل مهم ، به از بين رفتن اين محصولات منجر شوند، [...]

مشاهده و خرید
بررسی جايگاه واحد خانه‌داري در هتل 30,000 ریال

بررسی جايگاه واحد خانه‌داري در هتل

معرفی مدیر خانه داری کسی است که به موقع در شیفت کاری خود حضور بهم رساند و بتواند بر کارکنان قسمت خود مدیریت نموده و از عهده تنبیه و تشویق و بازآموزی آن ها برآمده و کیفیت و کمیت کار خود را در سطح [...]

مشاهده و خرید