399,900 ریال

دانلود پروژه پایانی طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران

دانلود پروژه پایانی طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران  پروژه پایانی طراحی واحد ترموسیفون برج تقطیر در خلاء واحد تولید فورفوران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های [...]

مشاهده و خرید
199,900 ریال

دانلود پروژه پایانی اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید نفت خام

دانلود پروژه پایانی اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید نفت خام  پروژه پایانی بررسي اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید نفت خام اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی [...]

مشاهده و خرید
269,900 ریال

دانلود پروژه پایانی مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي تصفيه الكتريكي و الكترووينينگ

دانلود پروژه پایانی مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي تصفيه الكتريكي و الكترووينينگ  پروژه پایانی مصرف انرژي الكتريكي در فرآيندهاي تصفيه الكتريكي و الكترووينينگ اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده [...]

مشاهده و خرید
799,900 ریال

دانلود پروژه پایانی تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغنهاي روان كننده

دانلود پروژه پایانی تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغنهاي روان كننده  پروژه پایانی تهيه و كاربرد مواد افزودني در روغنهاي روان كننده اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های [...]

مشاهده و خرید
799,900 ریال

دانلود پروژه پایانی نانوكاتاليست

دانلود پروژه پایانی نانوكاتاليست  پروژه پایانی نانوكاتاليست اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه های پایانی معتبر و ارزشمند در ایران این پروژه در وب سایت های دیگر با قیمت چندین [...]

مشاهده و خرید
499,900 ریال

دانلود پروژه پایانی برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران

دانلود پروژه پایانی برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران  پروژه پایانی برنامه ريزي استراتژيك براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و [...]

مشاهده و خرید
199,900 ریال

دانلود پروژه پایانی اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن

دانلود پروژه پایانی اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف تولید و پیش بینی فعل و انفعالات سطحی سیستم های نفت خام- CO2 تحت شرایط مخزن  پروژه پایانی اثرات دما و کشش سطحی درمکانسیم های مختلف [...]

مشاهده و خرید
پروژه پایانی بررسي كمي و كيفي بنتونيت در صنعت حفاری  بخصوص گل حفاري 1,199,000 ریال

پروژه پایانی بررسي كمي و كيفي بنتونيت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاري

دانلود پروژه پایانی بررسي كمي و كيفي بنتونيت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاري  پروژه پایانی بررسي كمي و كيفي بنتونيت در صنعت حفاری بخصوص گل حفاري اس پی دی فایل تنها ارائه دهنده پروژه های مالی و پروژه [...]

مشاهده و خرید