دانلود پاورپوینت آماده بررسی متدولوژي و اهمیت مهندسی معکوس (Reverse Engineerin) در صنایع 36,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی متدولوژي و اهمیت مهندسی معکوس (Reverse Engineerin) در صنایع

1     استراتژي نوآوري و طراحي تا توليد محصول از طريق فعاليتهاي تحقيق تا توليد؛ 2     استراتژي توسعه فناوري؛ 3     استراتژي كپي سازي ومهندسي معكوس؛ 4     استراتژي انتخاب، انتقال و بومي كردن [...]

مشاهده و خرید