دانلود تحقیق بررسی انواع تکنیک عقیم سازی حشرات Sterile Insect Technique 15,000 ریال

دانلود تحقیق بررسی انواع تکنیک عقیم سازی حشرات Sterile Insect Technique

تاریخچه کشف ونظم در علوم متعددی مثل بیولوژی، شیمی، پرتودهی، رفتار شناسی حیوانات، بیولوژی سلولی و مولوکولی، ژنتیک و حشره شناسی موجب شد که با اشتراک آنها، بشر ایده های مورد علاقه و رایج خود را در [...]

مشاهده و خرید