دانلود پاورپوینت آماده بررسی نقش و كاربرد گياهان تراريخته (Transgenic Plants) در كشاورزي مدرن 64,000 ریال

دانلود پاورپوینت آماده بررسی نقش و كاربرد گياهان تراريخته (Transgenic Plants) در كشاورزي مدرن

ساختار دورشته‌اي نردبان مانندي كه مجموعه‌اي از بازهاي آلي و پله‌هاي نردبان اتصال‌هاي دوگانه و سه‌گانه بازهاي آلي و حامل ژن‌هاي موجود زنده است. قدرت همانندسازي داشته و از قابليت جهت يا موتاسيون [...]

مشاهده و خرید