بررسی انواع فرآیندهای مهندسي بافت بيوپسي داربست پليمري فراکاشت

بررسی انواع فرآیندهای مهندسي بافت بيوپسي داربست پليمري فراکاشت

تعداد صفحات: 19

حجم فایل: 15.9 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 99,000 ریال

تعداد نمایش: 26 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

99,000 ریال – خرید

پيدايش مهندسي بافت به عنوان يك رشته تحصيلي دانشگاهي و صنعت جهاني در حدود 10 سال پيش، فرصت هاي بي نظيري را در جهت توسعه معالجات پيشرفته براي درمان بيماريهاي ارثي يا اكتسابي بوجود آورده است.

مهندسي بافت تركيبات نوين سلول ها، بيومواد بي ياخته (غير سلولي) داروها، فراورده هاي ژني، ژن هاي قابل طراحي، تشخيص، ساخت و رهايش همزمان يا ترتيبي عامل هاي درماني را در بر مي گيرد.

تعريف مهندسي بافت: مهندسي بافت از تركيب علم بيولوژي مواد و علم مهندسي يا به عبارتي Biotech جهت بيان ارتباطات ساختاري بافت هاي فيزيولوژيكي و طبيعي پستانداران در راستاي توسعه روشهاي نوين ترميم بافت و جايگزين سازي بافت تشكيل شده است.

در حقيقت مهندسي بافت با استفاده از روش هاي درماني متنوع اندام هاي مصنوعي زيستي، ناتواني اندامي را درمان كرده و هدف جايگزيني بافت را به جاي اندام هاي معيوب يا از كار افتاده دنبال مي كند.

انواع فرايند مهندسي بافت

1              بيوپسي سلول هاي بافت نمونه

2              انجام آزمون هاي ايمني و ذخيره سازي كاشتني

3              كشت سلولها بر روي داربست پليمري شامل فاكتورهاي رشد و

4              فراكاشت (transplant) بافت تهيه شده.

 

1     بيوپسي سلول هاي بافت نمونه

بسته به اينكه برداشت سلول از بافت خود شخص (allogenic Cells) يا بافت بيگانه (Xenogenic Cells) باشد. شرايط آزمون ايمني متفاوت خواهد بود.

الف      بيوپسي سلول از خود فرد: در اين حالت موارد ايمني شخص دريافت كننده به كسب عامل هاي غير موروثي (ميكروبي، ويروسي، بيماري زا) در آزمايشگاه محدود مي شود.

ب      بيوپسي سلول از بافت بيگانه: شرايط آزمون در صورتي كه بافت از فرد فوت شده يا اهدا كننده زنده به دست آيد، تفاوت دارد. در اين حالت سلول ها تا زمان تعيين ايمني نهايي در يخچال و شرايط سرد نگهداري مي شوند. (قرنطينه) . استاندارهاي ايمني جهت نگهداري اعضاء معمولي بدن انسان براي بافت هاي Xenografts مشابه بانك خون بوده و نيازمند بررسي اهدا كننده از جنبه هاي مختلف بيماري زايي است كه از آن جمله مي توان ويروس HIV و انواع هپاتيت B و C را نام برد. علاوه بر مسائل ايمني مربوط به انتقال عوامل بيماري زا ايمني شناسي و پايداري بردارهاي ژن ها تغيير يافته نيز بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. همچنين در صورتي كه سلول هاي كاشته شده از نظر ژنتيكي اصلاح شده باشند پاسخ شخص دريافت كنده به فنوتيپ تغيير يافته سلول ها نيازمند مطالعه و بررسي خواهد داشت.

پس از آزاد شدن بافت ها از قرنطينه پردازش مهندسي بافت آغاز مي شود.

2      انجام آزمون هاي ايمني و ذخيره سازي كاشتي

بافت هاي مشتق شده از خود شخص معمولاً تحت آزمون بيماري هاي خوني مادر زادي قرار نمي گيرند. پردازش بافت ها جهت كشت سلولي يا ذخيره سازي مستقيم بايد همراه با ايمني كاركنان آزمايشگاه باشد. مسئله ديگر، حفاظت مواد غذايي (nutritions) با استفاده از ظروف كشت باز (براي مثال ظروف پتري) يا ظروف غير قابل نفوذ مانند (بطري هاي غلطان و فلاسك هاي با درپوش صافي) است كه خطر پراكنده شدن ماده در تماس با سلول هاي انساني تست نشده را به حداقل مي‌رساند.

كاشتني هاي مهندسي بافت بايد از نظر آلاينده هاي بيولوژيكي ايجاد شده در خلال پردازش براي بيماران كاملاً ايمن باشد. اين تضمين بوسيله آزمون استريليزاسيون، سميت و قارچ در محصول نهايي قبل از آزادسازي محصول انجام مي شود.

پاسخ دهید