بررسی بيماريهاي ناشي از قارچهاي oomycetes در گیاهان

بررسی بيماريهاي ناشي از قارچهاي oomycetes در گیاهان

تعداد صفحات: 16

حجم فایل: 14.2 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 49 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

اووميستها قارچهائي هستند كه داراي مسيليوم بدون ديواه عرضي‌اند، بر خلاف قارچهاي حقيقي ديواره سلولي ريسه‌هاي قارچهاي اين رده از جنس گلوكان و سلولز است. اسپور مقاوم قارچهاي اووميست را اووسپور oospore مي‌گويند.

نتيجه توليدمثل غير جنسي در اين قارچها توليد زئوسپور (zoospore) است كه در اين ساختار كنيه فانيدي به نام زئوسپورانژيوم (zoosporangium) به وجود مي‌آيد. اصلي‌ترين اووميستهاي عوامل بيماريهاي گياهي متعلق به دو راسته Saprolegniales و Peronosporales هستند.

از ميان راسته Saprolegniales فقط جنس Aphanomyces به عنوان يك عامل بيماري گياهي حايز اهميت بوده و سبب پوسيدگي ريشه در گياهان يكساله از قبيل نخود و چغندر قند مي‌شود.

قارچهاي راسته Peronosporales شامــل چندين پاتوژن بسيار مهم (شكل 7     11) مي‌باشد. از جمله قارچهاي pythium و Phytophthora و چندين قارچ ديگر كه عوامل كپكهاي خاكستري در گياهان هستند. همچنين جنس Albugo عامل زنگ سفيد خاجيان نيز از اين راسته است.

Pythium عامل پوسيدگي بذر ، مرگ گياهچه و پوسيدگي ريشه از انواع گياهان و همچنين پوسيدگيهاي نرم ميوه‌هاي آبداري كه در تماس با خاك مي‌باشند است. Phytophthora عامل بادزگي سيب‌زميني و گوجه فرنگي و پوسيدگيهاي ريشه و بلايت در بسياري از گياهان است.

Bremia ، Peronospora ، plasmopora و pseudoperonospora وامل ايجاد بيماريهاي مخربي به نام كپكهاي دروغي (سفيدكهاي دروغي) در گياهان دو لپه از جمله كاهو، توتون، انگور و كدوئيان هستند.

Peronosclerospora ، sclerophthpora ، sclerospora عوامل كپكهاي خاكستري در گياهان تك لپه از قبيل ذرت، سورگوم و نيشكر هستند.

Albugo سبب بيماري زنگ سفيد خاجيان (rucifers) مي‌شود كه گسترش زيادي داشتند ولي از اهميت چنداني برخوردار نمي‌باشد.

بيماريهائي كه به وسيله قارچهاي اووميست به وجود مي‌آيد را اساساً به دو گروه مي‌توان تقسيم كرد (شكل 8     11)

بيماريهايي كه در بخشهائي از گياه كه در خاك و يا در تماس با خاك هستند به وجود مي‌آيند مثل ريشه‌ها، بخشهاي قاعده‌اي ساقه، غده‌ها، بذرها و ميوه‌هاي آبدار كه در تماس با خاك هستند. اين بيماريها به وسيله همه گونه‌هاي Aphanomyces ، pythium و بعضي از گونه‌هاي phytophthora به وجود مي‌آيند.

بيمارهايي كه فقط و يا در درجه اول در بخشهاي بالاي سطح خاك گياه به خصوص برگها، ساقه‌هاي جوان و ميوه‌ها به وجود مي‌آيد. اين بيماريها به وسيله بعضي از گونه‌هاي  phytophthora و به وسيله همه قارچهاي عوامل كپكهاي خاكستري و به وسيله جنس Albugo به وجود مي‌آيند.

 

بيماريهاي ناشي از قارچ phytophthora

            گونه‌هاي قارچ phytophthora باعث ايجاد انواع مختلفي از بيماريها بر روي گياهان مي‌گردد اين قارچ به انواع گياهان در مراحل سني متفاوت از جمله گياهچه‌هاي سبزيجات و گياهان زينتي يكساله تا انواع درختان كاملاً رشد كرده ميوه و جنگلي حمله مي‌كند.

            اكثر گونه‌هاي اين قارچ سبب پوسيدگي ريشه ، مرگ گياهچه و پوسيدگي طوقه (بخشهاي پاييني ساقه)، پوسيدگي غده و پياز مي‌گردد و علائمي مشابه با قارچ pythium به وجود مي‌آورد.

            بعضي ديگر از گونه‌هاي اين قارچ سبب پوسيدگي جوانه‌ها و بعضي سبب بلايت برگها ، سرشاخه‌هاي جوان و ميوه‌ها مي‌گردد. بعضي از گونه‌ها فقط به يك يا دو گونه از گياهان مختلف حمله كرده و بعضي داراي دامنه ميزباني وسيعي بوده و به گياهان مختلفي حمله‌ور مي‌شوند.

 

پاسخ دهید