بررسی كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت و تاثیر عناصر مختلف بر رشد چای

بررسی كشت چاي در زمينهاي جلگه اي و يا دشت و تاثیر عناصر مختلف بر رشد چای

تعداد صفحات: 22

حجم فایل: 14.6 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 30,000 ریال

تعداد نمایش: 16 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

30,000 ریال – خرید

دراين زمينها بايد با روشهاي گوناگون خاك را حفاظت كرد. يكي از اين روشها زهكشي ميباشد كه به رشح آن مي پردازيم. منظور از رهكشي حفظ رطوبت خاك تا حد تعادل و هدايت آبهاي اضافه بر احتياج بوته چاي به خارج از محوطه باغ است. معمولاً بعد از باريدن باران سيل آسا، رهكشي موجود نقش مهمي را در خارج كردن آبهاي اضافي بازي مي كند. به وسيلة زهكشي مي توان سطح آبهاي زيرزميني را تا  سانتيمتر از سطح خاك پايين تر برد، از اين طريق است كه ريشه هاي چاي از خفگي در اثر رطوبت زياد نجات پيدا ميكنند.بهترين طريق زهكشي در كشت چاي احداث و ايجاد كانالهاي روباز است.

زهكشي نه تنها خاك را تهويه كرده و باعث افزايضش نفوذپذيري وقدرت نگهداري آب در خاك مي شود بلكه عمق ريشه را به حداقل مي رساند. در مناطق جلگه اي زمين را بر حسب پستي و بلندي آن تقسيم و از خطوط تراز براي كشت استفاده مي كنند. رديفهاي كشت بايد ار طرف شرق به غرب باشد. تا بعد از رشد بوته، سايه آنها بين رديفهاي مانه از تأمين مستقيم آتاب گردد.

چايكاري در مناطق كوهستاني شيبدار

در مناطق كوهستاني بعد از اينكه از حاصلخيزي زمين اطمينان حاصل شد، بايد به ترتيب زير عمليات لازم را انجام داد.

1          بررسي پستي و بلندي زمين.

2          تهيه نقشه كل زمين و تعيين خطوط همتراز.

3          احداث نهرهاي كوچك در امتداد خطوط همتراز.

جهت خارج كردن آبهاي اضافي از زمين به منظور جلوگيري از فرسايش خاك بايد فاصله دو نهر از همحدود 3 متر باشد. اگر سطح آب هاي زيرزميني پايين تر از  سانتي متر باشد. بعد از تعيين خطوط همتراز و كندن نهرها بايد اقدام به تهيه رديفهاي چايكاري نمود.

رديفها بايد به موازات نهرها ولي عمود بر شيب زمين احداث شوند.

14    نقش تغذيه در توليد چاي

حاصلخير كردن مناسب خاك همراه با ساير عمليات كاشت، بر توليد محصول چاي مي افزايد. به منوظر تاثير بيشتر كودها، بسياري از خاكها نياز به اصلاح به وسيله مواد آلي دارند. نظر به اينكه كاشت چاي به طورنسبي به مدت طولاني تك كشتي انجام شده، بذون استفاده از كود،مواد غذايي خاك تامين نشده و كمبود مواد معدني در گياه پديد آمده ومحصول كاهش مي يابد. ميزان مصرف كود بايد بر پايه آزمايشهاي مزرعه، تجزيه خاك وگياه، مشاهده علائم كمبود يا زيادي مواد معدني صورت پذيرد. هرچند اساس كار عموميت دارد ولي كاربرد مناسب كودها ازناحيه اي به ناحيه ديگر متفاوت بوده و بستگي به شرايط منطقه دارد.

كاهش مواد غذايي

مواد غذايي با طرق گوناگون در مزرعه چاي تقليل مي يابد و تأثير آنها روي گياه متناسب با مصرف آنها است. كاهش اين مواد از طريق برداشت، هرس، فرسايش خاك، جريان آب حاوي مواد غذايي محلول و تجزيه مواد باعث معدومشدن بيشتر آنها مي شود.گزارش شده كه براي توليد 1000 كيلوگرم چاي خشك در كلني از چاي مقدار 4 كيلوگرم ازت 4 كيلوگرم P2O5 و 1 كيلوگرم K2O برداشت ميگردد.

علفهاي هرز مقداري از مواد غذايي اصلي را جذب مي كنند كه ممكن است موقتاً قابل استفاده چاي نباشد و چنانچه علفها برداشت گردند، اين مواد بهطور دايم بيرون مي روند.

نكات عمده در مورد مواد غذايي

توليد مواد آلي براي ايحاد مواد آلي، اكسيژن از طريق تنفس، دي اكسيد براي فتوسنتز از هوا و ا‘ از خاك به وسيله ريشه جذب مي شود. براي توليد يكگرم ماده خشك 850   350 گرم آب بايد خارج گردد.مواد معدني شامل مواد اصلي وكممصرف است.

تاثير مواد غذايي انفرادي

عناصر فوق الذكر با يكديگر تركيب شده و توليد مواد آلي كربوهيدرات، گلوسيدها، پروتئين ها، هيدروكربن ها، سلولز. چوب و تركيبات كمپلكس اصلي، عطر، مزه،رنگ وظاهر را مي سازد.

تأثير مواد غذايي به طور انفرادي

1   14   تاثير عناصر غذايي پرمصرف

1   1   14    اثر ازت

ازت براي رشد گياهان خيلي مهم بوده و ذر بيشتر مواد مهم گياهي كلروفيل، نوكلئوتيد، هورمون ها، پروتوپلاسم، ويتامين ها و غيره وجود دارد.

پاسخ دهید