بررسی مكانيك مايعات و هيدروليك و تحت فشارهوا

بررسی مكانيك مايعات و هيدروليك و تحت فشارهوا

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 58.6 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 17 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

مكانيك مايع مطالعه گازها و مايعات و عملكرد فيزيكي آنها و نقش آنها درسيستم مهندسي است. مايعات هرماه اززندگي مارافراميگيرند.

هوايي كه ما تنفس ميكنيم مهمترين سيال است. مطالعه مايعات سعي و تلاش مضاعف است و هدف از اين سعي و كوشش تفاوت بين همه انواع سيالات است كه كمك كننده ميباشد. دركل دو نوع سيال وجود دارد. اولين نوع مربوط به هيدروليك است. هيدروليك سيالات بعنوان مايعات شناخته شده است واين بدان معناست كه زماني كه سيال هيدروليكي نسبت به فشارموردهدف است هيچ تغييري رخ نميدهد. برعكس هيدروليك فشارهوا است. سيالات تحت فشارهوا گازهايي هستندكه تراكم هستند.

بعنوان مثال تغيير درفشارناشي از تغيير نسبي است. دراين مابين سيالات تحت فشارهوا و هيدروليك تمركز ميشويم. از نظر هيدروليك روي انرژي سيال متمركز هستند.hydrostatigs مارا در مفهوم نيروي شناوري هدايت ميكنندو اينكه چراو چطور درمايعات شناورند. براي آنها يي كه تحت فشار هوا هستند روي وسايل فيزيكي متمركز است و ما از كنترل انرژي صحبت ميكنيم.

اينچنين ابزاري شامل پمپ ها و دريچه ها هستند.

1      پيش زمينه:

مكانيك سيال شايد قديمي ترين مفهوم فيزيك و مهندسي باشد. تمدن هاي قديم با كارهاي مشكلي چون مهاركردن و كنترل آب براي كشاورزي مواجه شدند. رشد كشاورزي مربوط به راههاي زيرزميني، سد، بند، پمپ ها و سيستم هاي پاشيدني است درحاليكه آب معرفي انسان مربوط به مزيت هايي درچشمه ها، منابع و سيستم هاي ذخيره آب است و آب مسافرين مربوط به كشتي ها و سفرهاي دريايي آبروديناميك و روش هايي براي تهيه آب است. عملكرد كلي سيالات براي بهبود و ترفيع كيفيت زندگي حتي براي زنده ماندن بشر هم مهم است. ريشه و منشأ مكانيم سيالات در مهندسي و علوم گسترده است، مهندسي عمران به عنوان مثال از همان ابتدا نياز به سيستم سال و ساختارهاي آن داشت. تقريباً همه اصول و طرحهاي مهنسي ديگر هم شامل مطالعه مكانيك سيالات هستند. مهندسي مكانيك براي سوختن و احتراق و روغن كاري و سيستم هاي انرژي به سيالات نياز دارد. مهندسي هوانوردي هم به بررسي جريان گاز براي توليد انرژي مي پردازد و روي ساختارهاي پرواز متمركز است، حتي مهندسي الكتريكي هم از سيالات براي خنك كردن وسايل الكترونيك با جريان هوا استفاده مي كند.

2      OTEACH:

شامل توسعه چيزي از سيستم هاي سيال است. در سطح C دانش جويان انتقال نيرو را با آب از طريق لوله و چرخ آبي نشان مي دهند گروههاي دانشجويي همچنين انتقال نيرو را با هوا يا استفاده و تجزيه و تحليل كردن سرنگ نشان مي دهند آنها همچنين دريچه ها به عنوان مكانيسم هايي براي كنترل جريان آب و هوا در سيستم مورد بحث قرار مي دهند و اين بطور خلاصه بيان شده است و شامل ايجاد يك وسيله اي است كه جابجا مي شود و ناشي از نيروي تحت فشار هوا است. شكل 1     4 ساختار و ساختمان درجه 2 را نشان مي دهد بايد توجه كرد كه سيستم هاي سيال در نزديك سطح ماده C هستند و طرح black     box (جعبه سياه)، ساختار و سيستم و مكانيسم قبل از سيال است. اين مفاهيم در ايجاد مسائل و بوجود آوردن سيستم هايي كه تركيبي از سيال و ديگر مؤلغه هاي مكانيكي هستند استفاده مي شوند.

اصطلاح شناسي:

Hydraulic: مطالعه جريان سيالات (مايعات) است كه هيچ تغييري در چگالي ديده نمي شود.

تحت فشار هوا: به عنوان ديناميك گاز شناخته شده است مطالعه سيالاتي است كه تحت تغييرات مهم چگالي و غلظت هستند.

غلظت و چگالي: كيفيت توره در هر حجم است.

مايع: يك سيالي كه ساختار مولكولي آن فضاي بين ملكول بطور اساسي سازگار و هماهنگ است. اين نشان دهندة ان است كه توده داده شده از مايع حجم معيني از فضا را اشغال مي كند يك مايع شكل يك ظرف است.

گاز: سيالي كه بين مولكول ها است و هماهگ نيست. اما بيشتر از مايع است يك گاز بطور كامل به يك ظرف بسته را پر مي كند.

وزن معين: نماد : به عنوان نيروي جاذبه در هر واحد حجم سيال تعريف شده است (وزن هر واحد حجم). مثال: آب داراي وزن خالص  9.79 است گرچه هوا داراي وزن خالص در حدود  11.9 در دماي يكسان و فشار جو و اتمسفر است.

پاسخ دهید