بررسی و تحليل انواع فرآيندهاي قالبسازي

بررسی و تحليل انواع فرآيندهاي قالبسازي

تعداد صفحات: 18

حجم فایل: 13.7 KB

فرمت فایل: doc

دسته بندی:

قیمت: 25,000 ریال

تعداد نمایش: 20 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

25,000 ریال – خرید

    انواع قالبها

    قالبهاي پلاستيك

    قالبهاي ترموپلاستيك

    قالبهاي باكاليت

    فرآيند دايكاست

   قرآيند اكستروان

    فرآيند ريخته گري

    قالبهاي فلزي

    قالبهاي سمبه ماتريس

    قالبهاي برش

    قالبهاي خمش

    قالبهاي كشش

    قالبهاي فرم

    طراحي قالب

    مواد و جنس قالب

    برآورد هزينه     توجيه اقتصادي     بهره وري قالب

    ساخت قالب

    مونتاژ

    تست

    منابع

 

 

 

انواع قالبها

قالبهاي پلاستيك

پلاستيك ها به دو گروه تقسيم مي شوند 

ترموپلاستيك

ترموست (باكاليت)

    قالبهاي ترموپلاستيك

گروه ترموپلاستيك ها يا گرمانرما كه بر اثر ديدن حرارت خميده گشته وبا كم شدن ميزان گرما سختي خود را بدست مي آورند و تغييرات شيميايي در آنها صورت نمي گيردو بعد از تزريق، شكل محفظه قالب را به خود مي گيرد.

در قالب گيري تزريقي ماده ترموپلاست گرم محفظه قالب را پر مي كند در اين روش ماده ترموپلاست گرم و محفظه قالب سرد است كه پس از تزريق مواده به شكل و فرم قالب در مي آيد و سخت مي شود.

از ديدگاه ديگر مواد ترموپلاست به موادي گفته مي شود كه پس از يك يا چند بار مصرف در فرآيند توليد دوباره قابل استفاده مي باشد. اين مواد به شكل دانه يا پودر در ماشين تزريق ريخته مي شود.

 

ساختمان قالبهاي تزريقي

قالب هاي پلاستيك ازنظر كلي به دونوع تقسيم مي شوند

1    قالبهاي باراهگاه سرد                                         

2    قالب هاي باراهگاه گرم

و نيز از نظر ساختماني بر دونوع مي باشند

1    قالب هاي دو صفحه اي                                       

2    قالبهاي سه صفحه اي كه تعداد صفحات قالب و خط جدايش آن ها بر اساس عواملي ماند تعداده حفره هاي قالب، شكل قطعه پلاستيكي،‌ نوع ماشين تزريق،‌نوع مواد مصرفي و سيستم خروجي هوا و … تعيين مي شوند اصولاً در هر قالب تزريقي دو بخش اصلي وجود دارد.

1    بخش ثابت قالب (نيمه ثابت) كه در اين نيمه مواد گرم تزريقي پلاستيك تزريق  مي شوند.

2    بخش متحرك (نيمه محرك) كه رد قسمت متحرك ماشين تزريق بسته مي شوند و سيستم و مكانيزم بيرون اندازي قطعات اكثرادر آن قرار دارد.

… تعيين تعداد حفره ها و محفظه هاي قالب از نكات مهم طراحي قالب هاي تزريقي مي باشد و قالب هاي پلاستيك در اين زمينه بر 2 نوع هستند

1    قالب هاي تك حفره اي

2    قالب هاي چند حفره اي

    قالب هاي تك حفره اي

در مواردي از قالب هاي تك حفره اي استفاده مي شوند كه مقدار توليد قطعه پلاستيكي محدود مي باشند. بنابراين طراحي و ساخت قالب هاي تك حفره اي از نظر زمان ساخت و مسائل اقتصادي     ارزان تر تمام خواهد شد.

قالبهاي چند حفره اي

اگر تعداد فرآورده هاي توليدي زياد باشد، بالاخص در مواردي كه قطعه هم كوچك باشد از روش طراحي و ساخت قالب هاي چند حفره اي استفاده مي شود.

 

قالب هاي ترموست (باكاليت)

گروه ترموست يا باكاليت يا گرما سخت ها كه اين گروه بر اثر حرارت ديدن سخت مي شوند و باعث تغييرات شيميايي در اين مواد مي شوندكه برآنها ترموست يا باكاليت مي گويند.

در اين روش قالب در حالت سرد مي باشند و ممواد نيز سرد است و بعد از تغذيه، قالب را تحت  حرارت قرار مي دهند و مواد شكل وفرم محفظه قالب را به خود مي گيرد و سخت مي شود.

مواد ترموست يا دورپلاست ها تحت تاثير فشار و حرارت c 170 توليد مي شوند. ابتدا نرم شده  و به حالت پلاستيك درمي آيند ولي بعد از مدتي سخت مي شوند و خصوصيت اصلي اين مواد آن

پاسخ دهید