دانلود مقاله بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري

دانلود مقاله بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 249 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 30 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 18 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري

نوع فایل:ورد

تعداد صفحات:100

اندازه فایل:1.45مگابایت

چكيده

اين تحقيق كه با عنوان بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران انجام شده است از نوع تحقيقات توصيفي مي‌باشد .

 

اهداف مد نظر تحقق

1- بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان ساوجبلاغ و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مديران .

2- ارائه پيشنهادها و راه حلهاي مناسب به مسئولين به منظور بهبود فرايند مديريت و آموزش مديران .

 

در ارتباط با اهداف موفق سئوالات زير نيز براي محقق مطرح بوده است .

1- آيا انتخاب مديران با شرايط مندرج در آيين نامه انتصاب مطابقت دارد ؟

2- آيا مديران مدارس دوره هاي كار آموزي و آموزش ضمن خدمت مورد نياز پست مورد تصدي خود را گذرانده اند ؟

 

جامعه آماري

جامعه آماري را كليه مديران شهري شهرستان ساوجبلاغ كه تعداد آنها 92 نفر مي باشند تشكيل مي‌دهد .

ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه اي است كه شامل 15 سؤال ( 13 سؤال پاسخ بسته و 2 سئوال پاسخ باز ) مي باشد .

 

اطلاعات به دست آمده در برگيرنده نتايج زير بوده است :

1- انتصاب مديران بر اساس ضوابط مندرج مندرج در دستورالعمل بوده است .

2- مديران از نظر گذراندن دوره هاي ضمن خدمت با كمبود جدي مواجه مي باشند .

 

بر اساس نتايج بدست آمده پيشنهاد مي گردد كه :

1- بكار گيري مديران آموزش ديده در پستهاي مديريتي بري دست يافتن به كارآيي بيشتر

2- فراهم آوردن آموزشهاي مكاتبه اي و گواهي معتبر و تشويق مديران در امر آموزش .

3- حداقل سالي دو جلد كتاب جديد در رابطه با مديريت آموزشي در اختيار مديران جهت مطالعه قرار گيرد و از آن آزمون بعمل آيد بر اساس نتايج حاصله گواهي ضمن خدمت صادر گردد .

4- پيشنهاد مي شود جهت يافتن اطلاعات دقيق و كامل تحقيق جداگانه با تفكيك سه مقطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ) در شهرستان ساوجبلاغ صورت گيرد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فصل اول : كليات

 • مقدمه
 • بيان مسئله
 • اهداف تحقيق
 • روش انجام تحقيق
 • اهميت موضوع تحقيق
 • محدوديتهاي تحقيق
 • تعريف واژه ها و اصطلاحات
 • خلاصه از ساير فصلها

 

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

 • مقدمه
 • ادبيات
 • سابقة موضوع تحقيق

فصل سوم : روش تحقيقي

 • مقدمه
 • عنوان تحقيق
 • اهداف كلي تحقيق
 • نوع تحقيق
 • جامعه آماري
 • حجم نمونه
 • ابزار تحقيق
 • محدوديت هاي تحقيق
 • موقعيت تاريخي و جغرافيايي شهرستان ساوجبلاغ
 • اطلاعات كلي درباره مدارس شهرستان ساوجبلاغ

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

 

فصل پنجم :

 • نتيجه گيري
 • پيشنهادات

منابع و مأخذ

 • ضمائم

 

پاسخ دهید