دانلود پروژه مطالعه‌ي موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي منطقه‌ي كاغذكنان با رويكرد سيستمي

دانلود پروژه مطالعه‌ي موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي  منطقه‌ي كاغذكنان با رويكرد سيستمي

فرمت فایل: موجود نیست

دسته بندی:

قیمت: 79,000 ریال

تعداد نمایش: 180 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 5 اکتبر 2016

به روز رسانی در: 25 دسامبر 2016

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

79,000 ریال – خرید

مطالعه‌ي موردي موانع و راهكارهاي بهبود فرآيند مديريت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزي  منطقه‌ي كاغذكنان با رويكرد سيستمي

نوع فایل:ورد

تعدادد صفحات:150

اندازه فایل:1.39مگابایت

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

2-1 : بیان مساله

3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

4-1: اهداف تحقیق

5-1: سوالات تحقیق

6-1: تعاریف عملیاتی متغییرها

7-1: محدودیتهای تحقیق و محقق

مفاهیم سیستم

مفاهیم:

تعریف:

عناصر سیستم

ورودیها

فصل دوم

ادبیات تحقیق

نگرش سیستمی

الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها

اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی

تفكر سیستمی

ویژگی‌های نظریه عمومی سیستم‌ها

درجات سیستم از نظر بولدینگ

استفاده از تحلیل سیستمی در برنامه‌ریزی آموزش درسی

كلاس به صورت زیرسیستم مدرسه

سابقه مدارس  شبانه روزی در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان

آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی

سرانه و جیره غذایی مدارس شبانه روزی در سالتحصیلی (82-81 )

روستاهای تحت پوشش مدارس شبانه روزی

روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی

ارتقای پایه تحصیلی در مدارس شبانه روزی نسبت به سایر مدارس منطقه كاغذ كنان

جایگاه مدارس شبانه روزی منطقه كاغذ كنان در استان آذربایجان شرقی خرداد82

فصل سوم

روش تحقیق

روش گردآوری داده‌ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

یک تحلیل سیستمی

عوامل موثر در ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

عوامل موفقیت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

تاثیر میزان عوامل در ترك تحصیل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی

میزان تاثیر عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

فصل پنجم

خلاصه، ‌نتیجه‌گیری و پیشنهاد

جمع بندی سیستمی

خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

اساسنامه مدارس شبانه‌روزی

اساسنامه مدارس شبانه‌روزی

فصل اول: كلیات

فصل دوم: شرایط و نحوه تأسیس

فصل سوم: سازمان اداری آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی

فصل چهارم: شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز

فصل پنجم: سایر موارد

چارت سازمانی مدارس شبانه روزی

نمونه پرسشنامه

مقدمه

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یكی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در كشورمان است كه افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا كاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یكی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و كم برخوردار می‌باشد. در این راستا یكی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراكز شبانه‌روزی است كه می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است كه هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی كه در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است كه بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.

در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون كاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح كیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امكانات در مناطق كم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.

2-1 : بیان مساله :

با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است كه برمبنای معیارهای رسمی تاسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی كشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می‌گردد.«[1] جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری  را انجام دهد .

یكی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم می‌باشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای كاغذكنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امكانات و تجهیزات و منابع انسانی كه صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .

لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهكارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه كاغذكنان توصیه می نماید.

 

3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.

پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم كه مرا بخداوند نزدیك كند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارك مباد« (جوانشیر 1379 ، ص179).

همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه كاغذكنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید[2]:

1-  افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان منطقه كاغذكنان

2-  ارتقاء سطح كیفی و كمی آموزش و كاهش افت تحصیلی

3-  پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراكز شهری

4- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان و ….

بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .

4-1: اهداف تحقیق :

موضوع » بررسی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی « هدف كلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :

1-  مطالعه و بررسی موردی عوامل موثر برموفقیت فارغ التحصیلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزی‌ها

2-  مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصیل جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه‌روزی‌ها

3-    مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترك تحصیل كرده

4-    بررسی و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها

و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یك نگرش سیستمی صحیح توصیه‌های عملی به مدیران ارائه خواهد شد .

 

5-1: سوالات تحقیق:

با عنایت به اینكه این تحقیق با نگرش و رویكرد سیستمی فرآیند مدیریت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات  تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :

 

1-    دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصیل

2-    دانش‌آموزان حین تحصیل

3-    دانش‌آموزان ترك تحصیل كرده

4-    دانش‌آموزان مراجعه نكرده به شبانه روزیها(ثبت نام نكرده )

با توجه به طبقه‌بندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شود.

1-    چه عواملی برادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها موثر است؟

2-    متغییرهای اثرگذار بر عملكرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصیل) چیست ؟

3-    علل عدم مراجعه بعضی از دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی‌ چیست ؟

4-    چه عواملی باعث ترك تحصیل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزی‌ها هستند؟

 

6-1: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها

متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند كه مهترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:

دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه منطقه كاغذكنان

دبیران مدارس شبانه‌روزی

برنامه‌های موجود در مدارس مذكور

امكانات موجود ارائه شده در مدارس فوق

مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان

مقاطع تدریس دبیران

  1. دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی

دانش‌آموزان مورد بررسی در این تحقیق شامل دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان زینبیه و عفاف در دخترانه و ندای اسلام و امام خمینی‌ (ره) پسرانه می‌باشد و دانش‌آموزان در چهارگروه موفق، حین تحصیل، ترك تحصیل و بازمانده از تحصیل بررسی می‌شود.

  1. دبیران مدارس مذكور

در مقوله دبیران، موضوعات رشته تدریس، صمیمیت و سابقه تدریس بررسی می‌شود.

  1. برنامه‌های موجود مدارس شبانه‌روزی

در مقوله برنامه‌های موجود، متغیرهایی همچون برنامه هفتگی مدارس، تنظیم برنامه امتحانات، برنامه‌های اردو، كلاس‌های تقویتی و سایر فعالیت‌های فوق‌برنامه و برنامه‌های مكمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  1. امكانات ارائه شده

متغیرهای پانسیون، امكانات ایاب و ذهاب، امكانات خوابگاهی و … می‌باشد.

  1. مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی شامل مدارس راهنمایی و متوسطه خواهد بود.

  1. پایه تحصیلی

پایه‌های سه‌گانه راهنمایی (اول، دوم و سوم) و پایه‌های سه‌گانه متوسطه را شامل‌ می‌شود كه دانش‌آموزان تحصیل می‌نمایند. ضمناً مدارس شبانه‌روزی فاقد مراكز پیش‌دانشگاهی می‌باشد.

  1. مقاطع تدریس دبیران

دبیران مدارس شبانه‌روزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس می‌نمایند، شامل می‌شود.

پاسخ دهید