دانلود گزارش كارآموزي رشته مهندسي نساجي نوع فرآيند كارخانه چله پيچي و بافندگي فرش محتشم كاشان

دانلود گزارش كارآموزي رشته مهندسي نساجي نوع فرآيند كارخانه چله پيچي و بافندگي فرش محتشم كاشان

تعداد صفحات: 160

حجم فایل: 977 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 446 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

فهرست

 

فهرست تصاوير            6

فهرست جداول            9

فهرست نمودارها          10

مقدمه        11

تاريخچه     13

كارخانة فرش محتشم كاشان           16

فصل اول _ رنگرزي     

1     1 الياف آكريليك   18

1     2 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي بازيك             18

1     3 روش رنگرزي     21

1     4 رنگرزي الياف آكريليك با مواد رنگزاي ديسپرس        21

فصل دوم _ چله پيچي

2     1 چله 23

2     2 نمايي از سالن چله پيچي      23

2     3 دستگاه چله پيچي              23

2     4 روند كار            26

2     5 بخشهاي پيشرفته دستگاه چله پيچي      30

2     6 واكس زني و انتقال              36

2     7 بايگاني             41

2     8 ضايعات سالن چله پيچي      41

2     9 عمده مشكلاتي كه در چله پيچي پيش مي آيد          41

فصل سوم _ بافندگي

3     1 شرح وظايف بافنده ماشين فرشبافي        44

3     2 شرح وظايف كمك بافنده ماشين فرشبافي                45

3     3 آشنائي با اصطلاحات ماشين فرشبافي      45

3     4 موقعيت اسنوها و دهنه ها در فرش روئي و زيري        49

3     5 طراحي در ماشينهاي فرشبافي               50

3     6 محاسبات طرز قرار دادن بوبين ها           50

3     7 قرار دادن بوبين هاي نخ خاب در قفسه بوبين             52

3     8 قفسه بوبين و نخكشي نخهاي خاب از راهنماهاي نخ قفسه            52

3     9 نخكشي نخهاي خاب از هارنيش ها (زه ها و ميل ميلكها)             53

3     10 نخكشي نخهاي تار از ميل ميلك هاي وردها و شانه   54

3     11 سيستم پودگذاري در دستگاه واندويل و تكستيما    55

3     12چاقو يا تيغ برش               56

3     13 سنگ چاقو تيزكن            56

3     14 طراحي وردها   56

3     15 تنظيم دقيق ارتفاع نخ خاب فرش         57

3     16 كشيدن فرش به جلو در ابتداي كار       58

3     17 نصب ميله هاي سردرگيري نخهاي تار    58

3     18 دستگاه ژاكارد  58

3     19 چگونگي بافت  60

3     20 دستگاه پيچش فرش         61

فصل چهارم _ تكميل

4     1 دوخت             62

4     2 پشت پاك كني  63

4     3 شيرينك مقدماتي               63

4     4 چسب زدن       64

4     5 خشك كردن     65

4     6 شيرينك نهايي   66

4     7 تخته كردن ، زيگزاگ زدن ، ريشه بافي ، عيب يابي و رفع نقيصه    66

4     8 شستشو           67

منابع و مآخذ               69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاوير

 

تصوير 1 : گره متقارن يا فارسي        15

تصوير 2 : گره نامتقارن يا تركي       15

تصوير 3 : رول اصلي      25

تصوير 4 : Support    25

تصوير 5 و 6 :كيسه هاي بوبين در انبار              27

تصوير 7 : پدال پائين هر 24 بوبين   27

تصوير 8 : چرخ حركت دهنده قفسه قلابها          27

تصوير 9 : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها      28

تصوير 10 : مرحله دوم / عبور از بين قرقره         28

تصوير 11 : مرحله سوم / عبور از قلابها              28

تصوير 12 : سرنخها به سمت شانه ها كشيده مي شود           29

تصوير 13 : شانه رو و زير                29

تصوير 14 : شانه اصلي   29

تصوير 15 : گره آلماني   30

تصوير 16 : گره ايراني   30

تصوير 17 : سيمهاي متصل به قلابها                 31

تصوير 18 : چراغ متصل به سنسورها                31

تصوير 19 : جكهاي Tension (كشش)           31

تصوير 20 : فنرهاي كشش قرقره      32

تصوير 21 : ميله هاي تنظيم كشش 32

تصوير 22 : شلنگ هاي متصل به جكهاي Tension           32

تصوير 23 : صفحه كليدها و كنترل   33

تصوير 24 : صفحه كامپيوتر             35

تصوير 25 : سمت راست دستگاه واكس زن و انتقال             36

تصوير 26 : سمت چپ دستگاه واكس زن و انتقال               36

تصوير 27 : ريلهاي تعبيه شده در كف سالن براي انتقال         36

تصوير 28 : غلطك آغشته كننده و دستگاه واكس زن           37

تصوير 29 : مخزن حاوي پارافين      38

تصوير 30 : كنتور مخزن پارافين      38

تصوير 31 : بشكه پارافين مايع         38

تصوير 32 : علامت گذاري روي چله 39

تصوير 33 : اسنوي آماده تحويل       40

تصوير 34 : باسكول براي توزين اسنوها             40

تصوير 35 : بايگاني       41

تصوير 36 : بايگاني       41

تصوير 37 : بخش تنظيم فشار باد جكهاي Tension           42

تصوير 38 : قفسه بوبين 45

تصوير 39 : ورد            46

تصوير 40  : ميل ميلك متصل به هارنيش          46

تصوير 41 : هارنيش      46

تصوير 42 : ژاكارد         46

تصوير 43 : نقشه طرح   47

تصوير 44 : اكسنتر وردها               47

تصوير 45 : ريپر           48

تصوير 46 : گريپر         48

تصوير 47 : وزنه هاي مربوط به تنظيم كشش نخ تار              49

تصوير 48 : جاهاي خالي پر شده با نخ تار در قفسه بوبين       51

تصوير 49 : راهنماهاي نخهاي خاب 53

تصوير 50 : راهنماي اصلي قبل از هارنيش ها      53

تصوير 51 : وزنه هاي تنظيم كشش 53

تصوير 52 : ظرفهاي بوبين ذخيره     53

تصوير 53 : كمك بافنده از پشت ماشين نخ خاب مورد نظر را به بافنده مي دهد          54

تصوير 54 : بافنده هارنيش ها را براي گرفتن نخ خاب بالا نگه مي دارد       54

تصوير 55 : بوبين پود (1)              55

تصوير 56 : ذخيره پود (2)             55

تصوير 57 : راهنماها (3)                55

تصوير 58 : ريپر (4)     55

تصوير 59 : گريپر (5)   55

تصوير 60 : پيكان نوك پلاتين         59

تصوير 61 : برآمدگي و پاشنه پلاتين                 59

تصوير 62 : برآمدگي وسط سوزن     60

تصوير 63 : ميله جلوي دفتين         60

تصوير 64 : كارت نقشه جلوي تخته سوزن قرار مي گيرد       61

تصوير 65 : وزنه هاي متصل به پائين هارنيش ها 61

تصوير 66 : پشت پاك كني            63

تصوير 67 : شيرينك     64

تصوير 68 : غلطك برسي               64

تصوير 69 : بخار دادن قبل از چسب زدن           65

تصوير 70 : چسب زدن 65

تصوير 71 : مخزن چسب               65

تصوير 72 : حاشيه فرش قبل از دوردوزي           66

تصوير 73 : چرخ دوردوزي              66

تصوير 74 : حاشيه فرش بعد از دوردوزي            66

تصوير 75 : سطح استيلي بسيار صاف                67

تصوير 76 : مكنده هاي بالاي هر دستگاه            67

تصوير 77 : لوله هاي هدايت كننده ضايعات به خارج از سالن 67

تصوير 78 : ضايعات در بسته هاي مخصوص ريخته مي شود   67

تصوير 79 : شكل ساده اي از فرآيند تكميل فرش                68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

جدول (1) : ثبات نوري و شستشويي تعدادي از مواد رنگزاي بازيك روي آكريليك       18

جدول (2) : نام تجاري تعدادي از مواد رنگزاي بازيك            19

جدول (3) : مشخصات تعداد بوبين ماشين فرشبافي             51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار (1) : نمودار رنگرزي آكريليك با مواد رنگزاي بازيك     21

نمودار (2) : نمودار رنگرزي آكريليك با مواد رنگزاي ديسپرس 22

 

پاسخ دهید