فرمول سازی ژنراتور القائی سوخت دو برابر (DFIG) جهت پایداری سیستم برق و قدرت

فرمول سازی ژنراتور القائی سوخت دو برابر (DFIG) جهت پایداری سیستم برق و قدرت

تعداد صفحات: 21

حجم فایل: 29.2 KB

فرمت فایل: word

دسته بندی:

قیمت: 199,900 ریال

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: 20 آوریل 2023

به روز رسانی در: 20 آوریل 2023

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

199,900 ریال – خرید

این مقاله با فرمول سازی ژنراتور القائی سوخت دو برابر (DFIG) و مرتبط برای تحقیقات پایداری سرو کار دارد. برای کارا ساختن محاسبات، یک مدل DFIG با ترتیب کاهش، توسعه یافته که محاسبه را به جزء بسامد اساسی محدود می کند. با این حال ترفیع و گسترش مدل که در این مقاله معرفی شده است، به بررسی اجزای متناوب جریان آرمیچر (گردنده) هم امکان می دهد که برای بکار انداختن عملیات (کارکرد) اهرم، الزامی است. مدل های مناسب برای مبدل های گردنه و مبدل های کناری شبکه هم که ارتباط dc دارند، مقام 4 حالت اجرائی ممکن را محسوب می کند. مدل پیشنهادی برای کنترل سرعت و کنترل زاویه پیچ (گام) می تواند زمانی استفاده شود که تغییرات سرعت گردنده و باد، مهم و اساسی باشند نتایج شبیه سازی، برای اهداف ثبات کدل و همچنین برای عملکرد دینامیکی (پویایی) مزارع بادی روبع دریا ارائه می شوند که او طریق کابل های زیر دریایی بلند، به شبکه ولتاژ بالا اتصال می یابند.

واژه های ضمیمه :

کنترل سیستم، دستگاه القائی با تغذیه یا سوخت دو برابر، پایداری سیستم برق، قدرت یا نیروی بادی

نام گذاری :

جریانات گردنده و استیانه مختلط (پیچیده)

ولتاژهای پایانه گردنده و استانه مختلط

ولتاژ مبدل با رابلط dc پیوستهای القائی گردنده و استیانه مختلط

انداکتانس نشتی روتور و استاتور به صورت مقادیر پریونیت، آنها به ری اکتانس های X6R و X65 مرتبط می باشند.

انداکتانس میدان اصلی بصورت مقادیر پریونیت که به ری اکتانس Xh مربوط می باشند.

مقاومت روتور و استاتور

سرعت زاویه ای روتور، سرعت همزمان

ثابت داخلی گروه های انبوه در حال چرخش توربین بادی

سرعت باد

زاویه گام

گشتاور مکانیکی / الکتریکی

اندیس های بالا و پایین :

متغیریا/ انداکتانس گذارا

جزء محوری 4 گانه مستقیم

قالب مرجع، اختیاری 4> ، w0> : همزمان،

US > : ولتاژ استور دارای جهت

1 ) مقدم

دهه گذشته باد را به عنوان پر تحریک ترین منبع انرژی در حال رشد جماتی، تجربه کرده است. در آلمان ظرفیت توربین بادی نصب شده تقریباً تا پایان سال 2006 از 20 Gw پیش گرفته بود. در 2020 ظرفیت قدرت بادی کل، تقریباً Gw 50 مورد انتظار خواهد بودکه پیش از 50 درصد بار اوج آلمان است. در آینده افزایش نیروی بادی، بطور عمده رو به دریا خواهد بود یعنی جاهائی که کشت های بادی باچندین هزار مگاوات به شبکه KV 400 متصل میشوند.

با درصد و سهم افزایش باد در تولید برق، عملکرد دینامیکی (پویائی) سیستم برق بطور قابل توجهی بخاطر تکنولوژی های متفاوت بکار رفته برای پزنراتور های بادی و معمولیتغیر خواهد کرد. بنابراین توربین های بادی و پارک های بادی باید در مطالعات پایداری دینامیک سیستم قدرت بررسی می شوند که برای آن، مدل هائی از توربین های بادی مناسب مورد نیاز است. این مدل ها باید از نظر درجه درستی یا صحت برای بررسی تعاملات پویائی مربوطه بین شبکه و توربین بادی و سهولت مورد نیاز برای شبیه سازی از سیستم های بزرگ با هم ترکیب شوند. مدل بندی توربین بادی، یک تحقیق معمولی است که معمولاً بسیاری از نهادهای آکادمیک (دانشگاهی) و بانیان، آنرا انجام می دهند

پاسخ دهید