دانلود تحقیق آماده بررسی اصول طراحی و تحلیل بخش های مختلف ماشین های باگی Buggy 132,000 ریال

دانلود تحقیق آماده بررسی اصول طراحی و تحلیل بخش های مختلف ماشین های باگی Buggy

عنوان                     شماره صفحه فصل اول  مقدمه   12   1   1      موضوعنامه13 1   2      سخن نگارنده14 1   3      تاریخچه اتومبیل14 1   4      انواع اتومبیل بر اساس طراحی16 1   5      آشنایی [...]

مشاهده و خرید