پروژه پایانی شبيه سازي رشد و  عملكرد  برخي ژنوتيپ هاي  سويا ( Glycine max L.) با استفاده از  مدل CROPGRO-Soybean 79,000 ریال

پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

دانلود پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean  پروژه پایانی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با [...]

مشاهده و خرید